دار الثقـــــــــافة مــــولود معمــري تيــــزي وزو
AXXAM N YIDLES MULUD AT MΣEMMER N TIZI-WEZZU
MAISON DE LA CULTURE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU

aseggas ameggaz

2968/2018

Bienvenue sur le site de la

Maison de la Culture Mouloud Mammeri de la wilaya de Tizi-ouzou.

BIBLIOTHEQUE DE LA

MAISON DE LA CULTURE MOULOUD MAMMERI

دار الثقـــــــــافة مــــولود معمــري تيــــزي وزو
AXXAM N YIDLES MULUD AT MΣEMMER N TIZI-WEZZU
MAISON DE LA CULTURE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU

  • La Directrice de la MCMMTO Madame KEMMAR Dalila,ainsi que l'ensemble des travailleurs de l’établissement, présentent leurs sincères condoléances à la famille HAROUN Suite au décès du père de Monsieur le sénateur Haroun Hocine,Que Dieu Tout-Puissant accorde au défunt sa sainte miséricorde et l'accueille en son vaste Paradis ** asyafou rebi**
ATELIERS
rentrée des ateliers pédagogiques 11 novembre 2016

إعلان

تتشرف دار الثقافة مولود معمري تيزي وزو بإعلام جمهورها الكريم بداية دروس التلقين في مختلف الورشات البيداغوجية على مستوى المؤسسة و ملحقتها بعزازقة و هذا إ بتداءا من
11 نوفمبر 2016

ALƔU
Axxam n yedles «Lmulud at Maamer» n Tizi-Wezzu ad yesselǧu s lferh imttakyen –is belli timsirin n uselmed amezwaru di tzegwa n welmed ad bdunt deg s ass n lgmaɛ 11 unbir 2016. Akken ad beddunt daƔen di timernit- is n ɛezzugen.

communiqué
La Maison de la Culture « Mouloud MAMMERI » de Tizi-Ouzou, a le plaisir de porter à la connaissance de son aimable public que les cours d'initiation aux différents ateliers pédagogiques débuteront à partir du vendredi 11 novembre 2016 au niveau de l'établissement et de son Annexe à Azazga.