دار الثقـــــــــافة مــــولود معمــري تيــــزي وزو
AXXAM N YIDLES MULUD AT MΣEMMER N TIZI-WEZZU
MAISON DE LA CULTURE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU

Célébration de la journée nationale de la presse 21 octobre...

إحتفاء بالمولد النبوي الشريف

✨????????إحتفاء بالمولد النبوي الشريف**Asfugel n Tmeɣra n...

.

Pièce théâtrale pour adultes " S nnig idurar _ في...

دار الثقـــــــــافة مــــولود معمــري تيــــزي وزو
AXXAM N YIDLES MULUD AT MΣEMMER N TIZI-WEZZU
MAISON DE LA CULTURE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU

  • Bienvenue sur le site de la Maison de la Culture Mouloud Mammeri de Tizi-ouzou.Page face-book Maison de la Culture Mouloud Mammeri - Tizi-ouzou ***
Colloque national
Communiqué

La Maison de la Culture Mouloud Mammeri de la wilaya de Tizi-Ouzou à l'honneur de vous informer qu'un colloque national sous le thème : «les services offerts par le web aux bibliothèques universitaires », organisé par l'université Mouloud Mammeri en collaboration avec la Direction de la Culture, aura lieu les 26 et 27 octobre 2016, au niveau de la Bibliothèque Principale de Lecture Publique de Tizi-Ouzou sis au : boulevard stiti (ex- Marché de gros).

La presse et le public sont cordialement invités.

Programme colloque Web-bu 
CLIQUEZ-ICI
la Journée Nationale de la Presse
Communiqué

La Maison de la Culture Mouloud Mammeri de la wilaya de Tizi-Ouzou à l'honneur de vous informer qu'a l'occasion de la Journée Nationale de la Presse, un Hommage organisé par la Direction de la Culture  sera rendu aux journalistes : Belkacem MESSAOUDI (chaineII) , Said FREHA(chaineII) ,Mohamed HAOUCHINE (chaineIII et liberté) , et Rachid HAMMOUTENNE (Horizons), le 22 octobre 2016, au niveau de l'établissement.

L'ouverture officielle aura lieu à 14h00.

La presse et le public sont cordialement invités.
7ème édition du festival Culturel du Tapis d'Ait Hichem
Communiqué

La Maison de la Culture Mouloud Mammeri de la wilaya de
Tizi-Ouzou à l'honneur de vous informer que la 7ème édition du festival Culturel du Tapis d'Ait Hichem sera organisée, au niveau de l'établissement du 23 au 27 octobre 2016.

L'ouverture officielle aura lieu le 23 octobre 2016 à 10h00.

La presse et le public sont cordialement invités.
Journée de Mémoration autour de Si Amar Ou Said Boulifa
COMMUNIQUE 


La Directrice de la Culture de la Wilaya de Tizi-Ouzou, Madame Nabila GOUMEZIANE a l'honneur d'informer l'ensemble de la famille de la presse qu'une journée de Mémoration autour de Si Amar Ou Said Boulifa,aura lieu le 10 octobre 2016, au niveau de la Maison de la Culture Mouloud Mammeri.

Lors de cette journée un cours magistral sera présenté autour de : « la Méthodologie Pédagogique de l'Enseignement de la Langue Amazighe ».

L'ouverture officielle aura lieu à 10h00.

Cet événement est organisé par la Direction de la Culture en collaboration avec l'université Mouloud Mammeri, la Maison de la Culture, l'Association Culturelle Said Boulifa et l'Association Culturelle Issegh .

La presse et le public sont cordialement invités.

Pièce théâtrale intitulée «الإمبراطور »
                                           COMMUNIQUE


La Maison de la Culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, présente une pièce théâtrale intitulée «الإمبراطور », réalisée par le théâtre régional Mustapha Kateb de Souk Ahres, le Dimanche 09 octobre 2016 au niveau de la salle de spectacles de la Maison de la Culture Mouloud Mammeri et le lundi 10 octobre 2016 au niveau de son annexe d'Azazga à 14h00.

La presse est cordialement invité.
Portes-ouvertes sur les ateliers pédagogiques

 

COMMUNIQUE

La Maison de la Culture « Mouloud MAMMERI » de Tizi-Ouzou, a le plaisir de porter à la connaissance de son aimable public que des portes-ouvertes sur les ateliers pédagogiques sont programmées du 07 au 12 octobre 2016. L'ouverture officielle au niveau de la Maison de la Culture de Tizi-Ouzou est prévue pour le 07 octobre 2016 à 10h, et le 08 octobre 2016 à 10h au niveau de son annexe à Azazga.

- Les inscriptions aux différents ateliers pédagogiques sont fixées du 07 octobre au 07 novembre 2016.

LA DIRECTRICE


بيان

تنظم دار الثقافة مولود معمري لولاية تيزي وزو، أبواب مفتوحة على الو رشات البيداغوجية من 07 إلى 12 من شهر أكتوبر 2016 ببهو دار الثقافة و ملحقتها.
كما نعلم الجميع انطلاق التسجيلات في الو رشات المبرمجة للسنة البيداغوجية 2016/2017.

الافتتاح الرسمي سيكون يوم 07 أكتوبر 2016 بدار الثقافة و يوم 08 من أكتوبر بملحقتها بعزازقة.
ALƔU

-Axxam n yedles « Mulud At Mᶓemmar » n Tizi-wezzu yabƔa ad yesselƔu Imttekkayen-is belli ad ilint tewwura yeldin Ɣaf tzeƔwa n uselmed
si 07 Ɣar 12 di Tuber 2016.
Taldyawat tunsibt ad tili ass n 07 di tuber 2016 Ɣef 10 di tizi-wezzu , d wass n 08 di tuber 2016 Ɣef 10 deg Iᶓezzugen.

Ajerred Ɣef tzeƔwa n uselmed ad yili ger 07 di tuber d 07 deg Unbir 2016.