دار الثقـــــــــافة مــــولود معمــري تيــــزي وزو
AXXAM N YIDLES MULUD AT MΣEMMER N TIZI-WEZZU
MAISON DE LA CULTURE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU

Salon de l'enfant et du livre jeunesse du 02 au 07 septembre 2019

.

Bienvenue sur le site de la

Maison de la Culture Mouloud Mammeri de la wilaya de Tizi-ouzou.

BIBLIOTHEQUE DE LA

MAISON DE LA CULTURE MOULOUD MAMMERI

دار الثقـــــــــافة مــــولود معمــري تيــــزي وزو
AXXAM N YIDLES MULUD AT MΣEMMER N TIZI-WEZZU
MAISON DE LA CULTURE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU

  • Bienvenue sur le site de la Maison de la Culture Mouloud Mammeri de Tizi-ouzou
9ème édition du salon « djurdjura » du livre
Communiqué

La Maison de la culture Mouloud Mammeri vous informe que la 9ème édition du salon « djurdjura » du livre en hommage à Nabile FARES, Fanny COLONNA et Brahim Mohamed SALHI, sous le thème « De l'anthropologie au patrimoine, le chemin menant à soi », aura lieu du 24 au 29 Novembre 2016.

L'ouverture officielle aura lieu le Jeudi 24 Novembre 2016 à 10h00 au niveau de la Bibliothèque Principale de Lecture Publique.

Festival Culturel National Annuel du Film Amazigh
COMMUNIQUE 

Le Commissariat du Festival Culturel National Annuel du Film Amazigh a l'honneur d'informer les participants à la 
15 éme édition du Festival Culturel National Annuel du Film Amazigh que l a date des dépôts des films et scénarii , est prolongée jusqu'au jeudi 24 Novembre 2016, et ce pour permettre aux participants la finalisation de leur dossier de participation.


le commissaire
إعلان - ALƔU - communiqué-إعلان

تتشرف دار الثقافة مولود معمري تيزي وزو بإعلام جمهورها الكريم بداية دروس التلقين في مختلف الورشات البيداغوجية على مستوى المؤسسة و   ملحقتها بعزازقة و هذا إ بتداءا من
11 نوفمبر  2016

ALƔU 

Axxam n yedles «Lmulud at Maamer» n Tizi-Wezzu ad yesselǧu s lferh imttakyen –is belli timsirin n uselmed amezwaru di tzegwa n welmed ad bdunt deg s ass n lgmaɛ 11 unbir 2016. Akken ad beddunt daƔen di timernit- is n ɛezzugen.

 


communiqué

La Maison de la Culture « Mouloud MAMMERI » de Tizi-Ouzou, a le plaisir de porter à la connaissance de son aimable public que les cours d'initiation aux différents ateliers pédagogiques débuteront à partir du vendredi 11 novembre 2016 au niveau de l'établissement et de son Annexe à Azazga. 

 

 

CONDOLÉANCES
CONDOLÉANCES

Suite au décès de la tante de notre collègue Madame Mokhtari, Directrice de l'Ecole Régionale des Beaux –Arts d'Azazga , La Directrice de la Maison de la Culture de la Wilaya de Tizi-Ouzou ainsi que l'ensemble du personnel de l'établissement, lui présentent ainsi qu'à toute sa famille leurs sincères condoléances et les assurent en cette pénible et douloureuse circonstance de leur profonde compassion.

Que Dieu Tout-Puissant accorde à la défunte sa sainte miséricorde et l'accueille en son vaste Paradis.
Décès du Maître de la chanson kabyle, Lounes KHELOUI
CONDOLÉANCES

Suite au décès du Maître de la chanson kabyle, Lounes KHELOUI, La Directrice de la Maison de la Culture de la Wilaya de Tizi-Ouzou ainsi que l'ensemble du personnel de l'établissement, présentent en cette douloureuse circonstance leurs sincères condoléances à la famille du défunt et à toute la famille artistique et les assurent en cette pénible circonstance de leur profonde compassion.
Sa disparition est une grande perte pour la chanson algérienne.

Que Dieu Tout-Puissant accorde au défunt sa sainte miséricorde et l'accueille en son vaste Paradis.
Hommage à l'Artiste Arezki MOUSSAOUI
Communiqué

La Maison de la Culture Mouloud Mammeri vous informe
que la Direction de la Culture, organise un Hommage à l'Artiste Arezki MOUSSAOUI, le samedi 05 novembre 2016, au niveau de l'Annexe de la Maison de la Culture Mouloud MAMMERI d'Azazga.

Cet hommage est organisé en collaboration avec la maison de la culture Mouloud MAMMERI et la Maison de Jeune frères Saraoui de Mekla.