دار الثقـــــــــافة مــــولود معمــري تيــــزي وزو
AXXAM N YIDLES MULUD AT MΣEMMER N TIZI-WEZZU
MAISON DE LA CULTURE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU

.

Yennayer 2971

Aseggas Ameggaz

.

.

PROGRAMME EN LIGNE DE RAMADAN 12 mai 2020 Maison De Culture Mouloud Mammeri De Tizi...

دار الثقـــــــــافة مــــولود معمــري تيــــزي وزو
AXXAM N YIDLES MULUD AT MΣEMMER N TIZI-WEZZU
MAISON DE LA CULTURE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU

  • le vernissage de l’exposition de l’artiste photographe Fatiha Ouyed-Ferrah, intitulée« Ablation »,suivi d’un échange autour du même thème,aura lieu le mardi 30 mars 2021 à 14h00,au niveau de la salle Zmirli de la Maison de la MM TO.L’exposition se poursuivra jusqu’au 03 avril 2021.
Programme du au

Commémoration du 32ème anniversaire de la disparition de Mouloud MAMMERI

 
Sous le thème « Mouloud MAMMERI et la poésie de SI MOUHAND OU MHAND ».
Jeudi 25 Février 2021

hall d'expositions

- Exposition permanente autour de la vie et l’œuvre de Mouloud MAMMERI - Vente dédicaces par : M.Laceb Djamel, M.Akli Drouaz, lynda HANTOUR , BENGANA Chabha et Zohra AOUDIA. - Vidéo rétrospective autour de Mouloud MAMMERI réalisée par la Maison de la Culture Mouloud MAMMERI.

petit théâtre

- Conférences autour de Mouloud MAMMERI et la poésie de Si Muh U Mhand animéeS par : • M.HALOUANE Hacene « Mammeri le précurseur de la réservation du patrimoine amazigh » • M.Takfarinas Nait Chabane « Amawal n tmaziγt tatrart: asurif seg tantaliwin γer tutlayt n tmaziγt ». • M.Allaoua Rabhi « Mammeri akked Si Muh U Mhand : Seg timmaeyt γer Usefyer » • M.Chemakh Said « Tamedyazt n Si Muḥend. Amek i tt-id-yelqeḍ Mulud Mammeri? » • Déclamation de poésie en hommage à si Muh U Mhand par M.Omar Tafrante

petit théâtre

- Récital poétique par l’association culturelle Agraw Imdyazen de Tizi-Ouzou
Vendredi 26 Février 2021

hall d'expositions

- Exposition permanente autour de la vie et l’œuvre de Mouloud MAMMERI
Samedi 27 Février 2021

hall d'expositions

- Exposition permanente autour de la vie et l’œuvre de Mouloud MAMMERI

hall d'expositions

- Lancement des ateliers de la Maison de la Culture Mouloud MAMMERI

salle des spectacles

- Projection du film « la colline oubliée » de Ahmed RACHDI
Dimanche 28 Février 2021

hall d'expositions

- Exposition permanente autour de la vie et l’œuvre de Mouloud MAMMERI