دار الثقـــــــــافة مــــولود معمــري تيــــزي وزو
AXXAM N YIDLES MULUD AT MΣEMMER N TIZI-WEZZU
MAISON DE LA CULTURE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU

.

PROGRAMME EN LIGNE DE RAMADAN 12 mai 2020 Maison De Culture Mouloud Mammeri De Tizi...

Ahil Adeslan n wagur n ramdan SEG 1 AR 21 MAGGU 2020

Concours de chant et musique vi@ le net

concours de chant et musique vi@ le net

Concours de chant et musique vi@ le net

concours de chant et musique vi@ le net

دار الثقـــــــــافة مــــولود معمــري تيــــزي وزو
AXXAM N YIDLES MULUD AT MΣEMMER N TIZI-WEZZU
MAISON DE LA CULTURE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU

  • programme jeunesse d’été, sous le thème:« juillet en fête,le mois de la jeunesse épanouie par la culture »,aura lieu du 10 au 18 juillet 2021,au niveau de la Maison de la Culture Mouloud MAMMERI et son annexe d’Azazga.
Programme du au

Commémoration du 32ème anniversaire de la disparition de Mouloud MAMMERI

 
Sous le thème « Mouloud MAMMERI et la poésie de SI MOUHAND OU MHAND ».
Jeudi 25 Février 2021

hall d'expositions

- Exposition permanente autour de la vie et l’œuvre de Mouloud MAMMERI - Vente dédicaces par : M.Laceb Djamel, M.Akli Drouaz, lynda HANTOUR , BENGANA Chabha et Zohra AOUDIA. - Vidéo rétrospective autour de Mouloud MAMMERI réalisée par la Maison de la Culture Mouloud MAMMERI.

petit théâtre

- Conférences autour de Mouloud MAMMERI et la poésie de Si Muh U Mhand animéeS par : • M.HALOUANE Hacene « Mammeri le précurseur de la réservation du patrimoine amazigh » • M.Takfarinas Nait Chabane « Amawal n tmaziγt tatrart: asurif seg tantaliwin γer tutlayt n tmaziγt ». • M.Allaoua Rabhi « Mammeri akked Si Muh U Mhand : Seg timmaeyt γer Usefyer » • M.Chemakh Said « Tamedyazt n Si Muḥend. Amek i tt-id-yelqeḍ Mulud Mammeri? » • Déclamation de poésie en hommage à si Muh U Mhand par M.Omar Tafrante

petit théâtre

- Récital poétique par l’association culturelle Agraw Imdyazen de Tizi-Ouzou
Vendredi 26 Février 2021

hall d'expositions

- Exposition permanente autour de la vie et l’œuvre de Mouloud MAMMERI
Samedi 27 Février 2021

hall d'expositions

- Exposition permanente autour de la vie et l’œuvre de Mouloud MAMMERI

hall d'expositions

- Lancement des ateliers de la Maison de la Culture Mouloud MAMMERI

salle des spectacles

- Projection du film « la colline oubliée » de Ahmed RACHDI
Dimanche 28 Février 2021

hall d'expositions

- Exposition permanente autour de la vie et l’œuvre de Mouloud MAMMERI